Planet A, a. s.

V roce 2011 jsme získali kontrakt se společností Planet A, a. s., na dodavatele části jejich optické sítě Praha – Jižní Město.

Pro tento projekt jsme zajišťovali širokou škálu služeb počínaje inženýrskou a akviziční činností, přes zajištění potřebných povolení, až po vlastní realizaci, která zahrnovala … pro více informací

MobilKom, a. s.

V roce 2008 jsme při výstavbě sítě Ufon připravili pro jejího vlastníka společnost Mobilkom řešení vytvořené na míru. Do sítě jsme dodali klasické základnové stanice, mobilní základnové stanice a technologické kontejnery. Některé další práce jsme realizovali i při provozu sítě. Vzhledem k zakonzervování sítě jako takové, objem prací v čase postupně klesal. Osud … pro více informací

GTS Czech s. r. o.

Společnost GTS Czech patřila k našim dlouholetým zákazníkům. Od roku 2005 jsme pro ni zajišťovali komplexní služby spojené s výstavbou fixní síťové infrastruktury, zejména pak výstavbu síťových uzlů a lokalit na klíč. Naše práce zahrnovala především vytipování potenciálních kandidátů, předprojektové studie, finální projektovou a realizační dokumentaci, získání potřebných souhlasů a oprávnění … pro více informací

T-Mobile Czech Republic a. s.

Naše zkušenosti v oblasti výstavby základnových stanic pro mobilní operátory na území České republiky nám pomohly navázat spolupráci s operátorem T-Mobile Czech Republic a. s. V roce 2012 byl ARBOR vybrán pro audit v již provozované síti T-Mobilu, jehož výsledky umožnily zvýšit efektivnost výstavby sítě. V rámci …pro více informací

Vodafone Czech Republic a. s.

Jsme přímým rámcovým zhotovitelem výstavby mobilní sítě operátora Vodafone v České republice a to již od počátku jeho fungování v roce 1999. V roce 2004 jsme se stali jeho dodavatelem přímým a toto postavení držíme do dneška.Zajišťujeme pro Vodafone kompletní servis od vyhledání vhodného místa pro výstavbu základnové stanice, projekci, přes vyřízení všech potřebných povolení … pro více informací